دوره ی آنلاین حسابداری مقدماتی

انجمن‌علمی صنایع دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان برگزار میکند :   💲دوره ی آنلاین حسابداری مقدماتی   ✅ مدرس : دکتر معصومه…

120,000 تومان
36%
تخفیف

دوره آموزشی اکسل پیشرفته گروه دوم

انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی صنایع دانشگاه تهران برگزار میکند: دوره آموزشی اکسل پیشرفته سرفصل…

210,000 تومان 135,000 تومان
36%
تخفیف

دوره آموزشی اکسل پیشرفته

انجمن علمی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علمی صنایع دانشگاه تهران برگزار میکند: دوره آموزشی اکسل پیشرفته سرفصل…

210,000 تومان 135,000 تومان