دوره ی حسابداری پیشرفته

انجمن‌علمی صنایع دانشگاه‌صنعتی‌اصفهان برگزار میکند : 💻دوره ی حسابداری پیشرفته همراه با آموزش نرم افزار ✅ مدرس : معصومه سلیمی…

120,000 تومان
8%
تخفیف

دوره ی آموزش نرم افزار پریماورا

#انجمن‌علمی صنایع دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان برگزار میکند : 💻دوره ی آموزش نرم افزار پریماورا ✅ مدرس : مهندس امید شفیعی…

130,000 تومان 120,000 تومان
12%
تخفیف

دوره آموزش نرم افزار Power BI

#انجمن‌علمی صنایع دانشگاه‌صنعتی‌اصفهان برگزار میکند : 💻دوره ی آموزش نرم افزار Power BI ✅ مدرس : مهندس سینا محمدیاری 🔸تحلیلگر…

250,000 تومان 220,000 تومان

دوره آموزشی نرم افزار MSP

انجمن‌علمی صنایع دانشگاه‌ صنعتی‌اصفهان برگزار میکند: 🔥 دوره آموزشی نرم افزار MSP   🔖ارائه مدرک بر اساس آزمون پایان🔖 🔷…

120,000 تومان