مدرس حرفه ای دوره های حسابداری با تجربه چندین سال تدریس در حوزه های مختلف

موسس اولین هنرستان حسابداری در اصفهان