رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنايع پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران
برگزيده جايزه بنياد ملی نخبگان در سال 1395
دارای گواهينامه ثبت اختراع
دارنده کمربند سبز کيفيت شش سيگما
مولف و مترجم کتاب های “راهنمای اجرایی برای علم داده” و “مروری بر روش های مهندسی و مدیریت کیفیت”